Læs mere
Læs mere Læs mere

REKRUTTERINGSPROCESSEN

FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Præsentation

Når vi har fundet frem til de udvalgte kandidater, vi på baggrund af Arbejdsanalysen og afholdte interviews finder bedst kvalificerede, præsenterer vi jer for disse.

 

Medmindre andet er aftalt bestræber vi os både i det løbende arbejde og afslutningsvist på en så upartisk og objektiv vurdering og fremstilling af kandidaterne, som det er os muligt. Vi ønsker, at det er jer, der træffer den endelige beslutning om, hvem I ønsker som det ny medlem af organisationen.