Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Afdelingsleder Sundhedsfagligt team


EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, som arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte i eget hjem til voksne efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe trygge rammer og et værdigt liv for den enkelte borger.

 

EKKOfonden er landsdækkende med en række afdelinger fordelt over hele landet. EKKOfondens kompetente medarbejdere har mange forskellige baggrunde herunder f.eks. pædagoger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere. Derudover har EKKOfonden eksterne samarbejdspartnere tilknyttet såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl.

 

Stillingen

Der søges en afdelingsleder til at stå i spidsen for Sundhedsfagligt team, som er en del af EKKOsupport. EKKOsupport er en fællesfunktion, hvis opgave er – på et stærkt fagligt grundlag - at understøtte de enkelt botilbud samt tilbyde faglig kompetence til eksterne operatører inden for området. EKKOsupport består af en række faglige teams bl.a. Socialfagligt team, Sundhedsfagligt team, Dokumentation og Effektmåling m.v. EKKOsupport er forankret i henholdsvis Hjørring og Sorø.

 

I Sundhedsfagligt team arbejder man tæt sammen med pædagogiske kolleger vedr. behandling af borgerens fysiske og psykiske sygdom og daglige pleje. Sundhedsfagligt team har kontinuerlig kontakt til og dialog med den enkelte borger, og der er tæt fokus på at kombinere det sundhedsfaglige arbejde med omsorg, refleksioner og gensidig forståelse. Den sygeplejefaglige koordinering sker i et tværfagligt samarbejde med bl.a. afdelingsledere, psykiatere, apotek m.v. og især personalet på de enkelte tilbud.

 

I EKKOfonden er der stærk fokus på dokumentationsarbejde. Inden for det sundhedsfaglige område indebærer det bl.a. tæt fokus på, at den daglige håndtering af medicinen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Dine opgaver er bl.a.:

  • Koordinering af sygeplejeopgaver under hensyntagen til teamets og organisationens faglige og økonomiske ressourcer.
  • Planlægning, prioritering og koordinering af den daglige drift i samarbejde med det sundhedsfaglige team samt pædagogisk personale og borgere på de enkelt botilbud.
  • Udarbejdelse og kontinuerlig ajourføring af sundhedsfaglige instrukser.
  • Varetagelse af tilsyn ved bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed.


Som afdelingsleder viser du retning og leverer støtte og support til dine medarbejdere, der er forankret i henholdsvis Hjørring og Sorø. Du er optaget af at sikre, at Sundhedsfagligt team leverer sine ydelser i et tæt og koordineret samarbejde med de andre supportfunktioner, med henblik på, at botilbuddene og den enkelte borger bliver bedst muligt hjulpet.

 

Der er p.t. 4 sygeplejersker på hovedkontoret i Hjørring og 3 på regionskontoret i Sorø.

 

 

 

Personprofil

Du kommer til at stå i spidsen for et fagligt kompetent team, hvor man tilsammen mestrer en bred vifte af kompetencer inden for det sundhedsfaglige område.

 

Det forventes, at du har erfaring som leder. Du er uddannet sygeplejerske, og det ses gerne, at du har erfaring fra psykiatrien. Har du tilmed erfaring inden for misbrugsproblematikker, er det et stort plus.

Som person arbejder du struktureret, og du er løsningsorienteret og omstillingsparat. Du holder fokus på kerneopgaverne, og du arbejder med høj faglighed.

 

Det er afgørende, at du kan holde det ledelsesmæssige overblik, og du ikke går på kompromis med kvaliteten eller serviceniveauet, selvom det indimellem går stærkt.

 

Du er er ligefrem og tydelig i din dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere, og din ledelsesstil er kendetegnet ved tillid og ordentlighed.

 

I EKKOsupport har man konstant fokus på nye udviklingstiltag. Det forventes, at du indgår i gruppen af afdelingsledere som en åben og nytænkende person, der tænker i muligheder mere end i begrænsninger.

 

Du får din base på EKKOfondens kontor i Hjørring. Der tilbydes en attraktiv lønpakke. 

 

 


 

 

Stillingen er netop besat.