Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Chefkonsulent til Contract Management hos Nord Energi Fibernet


Om virksomheden

Nord Energi er med sine godt 97.000 forbrugere blandt de 10 største elselskaber i Danmark. 

 

Nord Energi har hovedsæde i Hjørring, men med bemandede afdelinger i Nørresundby og Skagen. I Nørresundby er aktiviteterne indenfor Fibernet samlet, mens Administrationen, Teknik og Netafdelingen har kontor i Hjørring.

 

Hele elnettet er kabellagt med undtagelse af enkelte 60 kV ledninger. Læs mere på www.nordenergi.dk

 

Om stillingen 

Til Nord Energi søges en chefkonsulent med fokus på Contract Management til at indgå som en del af ledergruppen i Nord Energi Fibernet A/S. Nord Energi Fibernet A/S etablerer og ejer fibernettet i Nord Energis forsyningsområde + Sæby, Frederikshavn og Læsø – i alt 120.500 potentielle kunder.

 

Nord Energi Fibernet A/S forestår driften, vedligeholdelsen og udviklingen af fibernettet, herunder udrulning, installation og service samt vedligeholdelsen af det passive net. Kundehåndteringen og driften af det aktive net er i dag outsourcet til Eniig, ligesom Waoo er ansvarlig for at levere indholdet til fibernettet (TV, tlf. og internet).

 

Som chefkonsulent vil du referere til direktøren og arbejde som en aktiv del af ledergruppen. Udover dit primære fokus på Contract Management, kommer dine ansvarsområder og opgaver til at spænde bredt. Du kommer således til at arbejde med udvikling og implementering af virksomhedens strategi, forretningsplanlægning, opfølgning på KPI’er, koordinering af nye initiativer og projekter, sparring med mellemleder og projektansvarlige etc.

 

Nord Energi arbejder desuden hen i mod en åbning af fibernettet så der kan gives adgang til flere udbydere. Dette vil medføre en del strategiarbejde og forandringsledelse som du vil spille en nøglerolle i.

 

I rollen som chefkonsulent kommer du til både at have en bred kontaktflade og en dyb viden om organisationen. Den viden sætter du i spil ved løbende at arbejde med både forretningsoptimering og procesoptimering, strategisk projektledelse, forandringsledelse, intern og ekstern koordinering, klargøring af materiale til bestyrelsesmøder og ledergruppemøder, forhandling med leverandører og konkrete analyseopgaver.


Som en del af dit arbejde vil du være ansvarlig for Contract Management på eksisterende aftaler samt være arkitekten og drivkraften bag indgåelsen af nye aftaler. Du kommer dermed til at være i tæt dialog med både eksterne og interne samarbejdspartnere for derigennem at skabe en fælles forståelse for aftalerne samt for at sikre at alle parter lever op til aftalernes forpligtelser.

 

Dine opgaver indenfor Contract Management inkluderer blandt andet at:

  • Opbygge et system til effektivt Contract Management
  • Skabe og vedligeholde et overblik over aftaler og forpligtigelser ift. samarbejdet med kunder og underleverandører
  • Udbudsplanlægning og gennemførelse i henhold til gældende regler 
  • Kontraktovervågning og opfølgning i forhold til compliance
  • Yde støtte til ledergruppen og projektlederne
  • Kende dine leverandører og deres risikobillede samt håndtere dette.

Om dig 

Du er ambitiøs – både på egne og virksomhedens vegne – og kan begå dig på alle niveauer. God kommunikation falder dig naturligt, og du påtager dig gerne rollen som virksomhedens ansigt udadtil.

 

Du har erfaring med mundtlig formidling af budskaber på en inspirerende måde, ligesom du har politisk tæft og pondus.

 

Det er afgørende, at du kan overskue komplekse problemstillinger, bruge dine analytiske evner og omsætte dem til konkrete handlinger.

 

Du fungerer godt på såvel det strategiske som på det operative plan, og du har en naturlig interesse for forretningen med god forståelse for hele værdikæden. Desuden er du proaktiv, fremadstræbende og formår at se sammenhænge og mønstre i omfattende data.

 

Som person er du selvledende, har personlig pondus og er god til at skabe fremdrift i dine projekter. Du har et stort og smittende drive, som gør, at du kan udvikle dit ansvarsområde og er samtidig en dygtig formidler, der skaber følgeskab og opbakning.

 

Du er selv i stand til at træffe beslutninger ud fra din gode forståelse for krav, muligheder og begrænsninger.

 

Du er skarp til stakeholder management og derved åben, imødekommende med gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du lykkes med dine projekter gennem initiativ, eksekvering og gennemslagskraft.

 

Du kombinerer din viden om jura, aftale- og kontraktsret med en teknisk forståelse og en kommerciel tilgang til dit arbejde.

 

Din uddannelsesmæssige baggrund kan eksempelvis være cand.merc. jur. eller tilsvarende, suppleret med solid erfaring fra en stilling med lignende ansvarsområder og opgaver. Erfaring fra en lignende branche vil være en fordel.


Stillingen er netop besat.