Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Direktør til Rebild Forsyning


Rebild Forsyning blev stiftet i 2010 på baggrund af vandsektorloven. Rebild Forsyning er stiftet som et 100 % kommunalt ejet holdingselskab Rebild Forsyning Holding A/S med datterselskabet Rebild Vand & Spildevand A/S. Rebild Vand & Spildevand A/S varetager de driftsmæssige opgaver indenfor vand og spildevand i Rebild Kommune. Rebild Vand & Spildevand A/S er oprettet som et aktieselskab, hvor bestyrelsen består af 5 medlemmer udpeget af Rebild Byråd samt 2 forbrugervalgte repræsentanter.

Jobbet

Der er tale om en spændende og udfordrende lederstilling indenfor et område, hvor man til stadighed står over for nye krav og udfordringer.

 

Som direktør kommer du til at stå i spidsen for en virksomhed, der spiller en vigtig rolle i det omgivende lokalsamfund, hvor både borgere og erhvervsliv er afhængige af, at selskabet håndterer forsyning af vand samt rensning af spildevand med fokus på kvalitet og leveringssikkerhed.


Du varetager den overordnede og daglige ledelse af selskabet og har det overordnede ansvar for økonomi - herunder forbrugsopkrævninger – samt drift og udvikling inden for områderne vand og spildevand.

 

Forsyningsområdet har stor offentlig bevågenhed. Som direktør er du ansvarlig for en god og let forståelig kommunikation på alle niveauer med brugere og samarbejdspartnere herunder bl.a. private vandværker.

 

Som direktør skal du:

 • sikre, at opgaveløsningen til stadighed er i overensstemmelse med den tekniske og
  miljømæssige udvikling
 • være i stand til både at sikre effektiv drift og samtidigt kunne arbejde med udvikling og
  forandring
 • sikre et godt og inspirerende arbejdsmiljø
 • sikre et godt samarbejde med forvaltningen i Rebild Kommune, der varetager
  myndighedsrollen.

Bestyrelsen er optaget af, at selskabet er forberedt på fremtiden, og at man er gearet til at foretage ændringer og tiltag i overensstemmelse med den hastige udvikling, der sker inden for vand- og spildevandsområdet.


Som direktør skal du hurtigt kunne sætte dig ind i nye og komplekse problemstillinger og etablere et sikkert beslutningsgrundlag. Det forventes, at du har god forståelse for politiske processer, og at du kan sparre med bestyrelsen om de strategiske muligheder og udfordringer, der tegner sig virksomheden fremover.

Kompetenceprofil

Det forventes, at du er:
 • i stand til at sikre en effektiv drift af virksomheden
 • en synlig leder, der er god til at sætte mål og kommunikere dem
 • god til at skabe resultater gennem stabil drift og sikker økonomistyring
 • en motiverende leder, der inddrager medarbejderne og bruger deres kompetencer
 • en leder, der kan fungere i et tillidsbaseret samspil med bestyrelsen.

Udover teknisk indsigt har du en solid økonomisk forståelse samt et væsentligt kendskab til fagområdet.

 

 

 


Stillingen er netop besat.