EKKOfonden søger en leder til det nyetablerede EKKOakademi.
Som leder for EKKOakademi får du en central opgave i – sammen med den øvrige ledelse – at formulere en offensiv uddannelsespolitik, der understøtter EKKOfondens strategier og udviklingsplaner.
EKKOfonden søger en leder til det nyetablerede EKKOakademi.
Som leder for EKKOakademi får du en central opgave i – sammen med den øvrige ledelse – at formulere en offensiv uddannelsespolitik, der understøtter EKKOfondens strategier og udviklingsplaner. EKKOfonden søger en leder til det nyetablerede EKKOakademi.
Som leder for EKKOakademi får du en central opgave i – sammen med den øvrige ledelse – at formulere en offensiv uddannelsespolitik, der understøtter EKKOfondens strategier og udviklingsplaner.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Leder for EKKOakademi


EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte i eget hjem efter servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Virksomheden tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Desuden ydes der assistance til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder på konsulentbasis.

 

EKKOfonden er landsdækkende og har flere afdelinger fordelt over hele landet. Der samarbejdes tæt med EKKOsupport, som bl.a. består af sygeplejefagligt team, socialfagligt team, psykologer, tilsynsafdeling med mere. Derudover har EKKOfonden eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl. Læs mere om EKKOfonden på www.ekkofonden.dk. 

Om stillingen

EKKOfonden er inde i en rivende udvikling og har netop besluttet at etablere en helt ny kompetence- og uddannelsesenhed EKKOakademi.

 

Strategien for EKKOakademi er tostrenget:

1) Internt i EKKOfonden kommer EKKOakademi til at spille en central rolle i at sikre et højt kompetenceniveau hos alle organisationens medarbejderne og ledere.  

2) Eksternt skal EKKOakademi tilbyde uddannelses- og kompetenceløft til offentlige og private organisationer – i første omgang primært organisationer, hvor det er arbejdet med mennesker, der står centrum – herunder f.eks. udsatte borgere under serviceloven.

 

Som leder for EKKOakademi får du en central opgave i – sammen med den øvrige ledelse – at formulere en offensiv uddannelsespolitik, der understøtter EKKOfondens strategier og udviklingsplaner. 

 

EKKOfonden har allerede stærk fokus på uddannelse og opkvalificering - opgaven er nu at få skabt sammenhæng og yderligere udvikling på området.

 

EKKOakademi får en central opgave i at drive og administrere alle interne uddannelser og kurser. EKKOakademi vil være forankret på hovedkontoret i Hjørring, men en del af kursusaktiviteterne vil være spredt ud over landet.

 

EKKOfondens organisation er præget af stor faglig bredde og diversitet, hvor du møder medarbejdere med meget forskellig baggrund, uddannelse, alder m.v. 

 

I relation til den eksterne strategi er EKKOakademis opgave bl.a. at 

  • udbyde kurser, efteruddannelser af høj kvalitet til offentlige og private virksomheder
  • levere en målrettet markedsføring og salg af EKKOakademis ydelser
  • levere virksomhedstilpassede trænings- og opkvalificeringsforløb forløb til eksterne kunder.

 

EKKOfonden har et klart ønske om, at EKKOakademi får skabt en klar profil, og at man i løbet af kort tid bliver kendt som en moderne og velfungerende kursus- og uddannelsesvirksomhed med høje kvalitetsstandarder.  

 

Du får en enestående mulighed for at bygge en ny kursus- og uddannelsesvirksomhed op fra bunden.

 

Ambitionerne for EKKOfonden er høje. Ud over at du får tilført ressourcer fra EKKOfonden, forventes det, at du indenfor relativt kort tid vil skulle ansætte medarbejdere til såvel undervisning som administration.  

 

EKKOakademi bliver en del af EKKOsupport, og du får reference til direktøren for EKKOsupport.

Om dig

Det forventes, at du har organisatorisk overblik, og at du kan lede og udvikle EKKOakademi i overensstemmelse med EKKOfondens strategi og værdier.

 

Som person er du selvkørende og tager ansvar for dine opgaver, samtidig med at du inddrager relevante parter. Du er ambitiøs og vedholdende, og du har en struktureret arbejdsform.

 

Du får en stor berøringsflade internt i organisation, men også eksternt til kunder og samarbejdspartnere.

 

Du har formentlig allerede solid erfaring med at opbygge og drive uddannelses- og kursusvirksomhed. Det forventes, at du har en længerevarende uddannelse.  

 

Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor der hele tiden tænkes i udvikling, og hvor der er højt til loftet og mulighed for faglig og personlig udvikling.

 

Der tilbydes en attraktiv lønpakke, der modsvarer din kvalifikationer.

 

 


 

Ansøgning

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Jens Erik Hedegaard, tlf. 2244 0406.

 

Send din ansøgning senest den 15. august mærket ”571 – Leder EKKOakademi” til job@hedegaardmanagement.dk