Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

IT-driftschef til Spar Nord


Spar Nord sætter pris på medarbejderne og ved, at det er medarbejderne, der gør forskellen i kundernes hverdag. Hver dag arbejder ca. 1500 medarbejdere - i 58 lokale banker og hovedsædet i Aalborg - med at rådgive og servicere bankens 400.000 kunder.

 

Spar Nord arbejder efter visionen om at være Danmarks mest personlige bank. I 2016 leverede banken et resultat på 1.028 millioner kr. før skat.

 

På IT området indtager Spar Nord en meget stærk position og har f.eks. høstet stor anerkendelse for en nyligt gennemført skifte til ny datacentral, nemlig BEC. 

 

Jobbet

Som IT-driftschef kommer du til at stå i spidsen for et team, der leverer IT-løsninger til hele organisationen. IT-drift er en del af forretningsenheden Proces og IT, der udvikler og supporterer forretningen via optimerede processer og implementering af innovative løsninger. I forretningsenheden er der ca. 80 veluddannede medarbejdere med specialer i IT, processer og projektledelse.

 

Til at stå i spidsen for IT-drift søges en initiativrig og visionær leder med stor interesse for effektiv og automatiseret 24/7-drift samt optimering af forretningskritiske løsninger. Du har fokus på kundernes behov og bidrager aktivt til at forretningen understøttes af de bedst mulige IT løsninger. 

 

IT-drift er en moderne serviceorganisation med enterpriseansvar for bankens driftsmodel. Der er 25 dygtige medarbejdere, heraf 3 teamkoordinatorer. Driftsprocesserne er ITIL baseret, og i al forvaltning og udvikling er man i gang med en agil transformation. Spar Nords samlede IT er en kombination af egne og outsourcede løsninger, og IT-drift er ansvarlig for, at den samlede pallette fungerer.

 

I jobbet varetager du ansvaret for bankens IT platform og sikrer, at den løbende kan absorbere de løsninger, forretningen efterspørger. I samarbejde med den øvrige ledelse budgetteres og forvaltes CAPEX og OPEX.

 

I jobbet vil der være særlig fokus på: 

 • intern service til banken og succesfuld gennemførelse af tekniske projekter
 • bidrag til målopfyldelse
 • ved at omsætte strategi til konkrete initiativer og løsninger, oftest som en kombination af in- og outsourcede services
 • vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer og viden
 • løbende udvikling af samarbejdet med en bred palette af eksterne samarbejdspartnere
 • sikring af at brugerne altid oplever et højt niveau af driftsstabilitet og sikkerhed
 • compliance med de lov- og revisionsmæssige rammer som sektoren er underlagt
 • budgetter og løbende rapportering til interessenter, herunder direktion og bestyrelse.

 

Teknologisk forventes det, at du at kan udstikke vision og retning, og at du IT fagligt er rustet til at indgå i diverse fora og udvalg, både indenfor drift, sikkerhed og arkitektur.

Som leder motiverer og udvikler du dine medarbejdere og forstår at skabe rum for kreativitet og indflydelse, samtidig med at du klart kommunikerer målsætninger og afstemmer forventninger.

 

Det forventes at du har: 

 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. datalog, datamatiker eller lignende, gerne suppleret med en erhvervsøkonomisk efteruddannelse
 • minimum 5 års dokumenteret erfaring med personaleledelse, gerne fra en større IT funktion, hvor der er fokus på faglig og personlig udvikling
 • erfaring med optimering og automatisering af processer
 • viden og evt. erfaring med continous deployment via DevOps metodikker og værktøjer
 • erfaring med agil transformation af IT-drift
 • generel høj applikations- og infrastrukturforståelse
 • evne og lyst til at være på forkant og spotte trends og behov.

Kompetencer indenfor ITIL, Scrum og agile metoder, automatisering af driftsprocesser, moderne integrationsløsninger, DevOps, Continuous Delivery, FinTech, samt levering af Cloud baserede løsninger vil være en stor fordel.

 

Du trives i en hektisk hverdag og motiveres af at skabe markante resultater. Du evner at skabe og fastholde et tæt kvalitativt samarbejde med både forretningsenheder og med eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Det er naturligt for dig at lede gennem andre og du kommunikerer naturligt på alle niveauer i organisationen.

 

Der praktiseres en værdibaseret ledelsesstil i en uhøjtidelig virksomhedskultur.

 

Du er fleksibel i tanke og handling, men formår samtidig at arbejde metodisk og struktureret og at sikre et højt kvalitetsniveau.

 

Du tilbydes attraktive ansættelsesforhold, som modsvarer dine høje kompetencer. Samtidigt er der gode muligheder for faglig og ledelsesmæssig kompetenceudvikling.


Stillingen er netop besat.