TK Development er en børsnoteret koncern, der i tæt samarbejde med brugere og investorer arbejder med udvikling af individuelle ejendomsprojekter. TK Development er i rivende udvikling og har en lang række spændende projekter i pipelinen. I forlængelse heraf søges en dygtig projektchef til TK Developments kontor i København.
TK Development er en børsnoteret koncern, der i tæt samarbejde med brugere og investorer arbejder med udvikling af individuelle ejendomsprojekter. TK Development er i rivende udvikling og har en lang række spændende projekter i pipelinen. I forlængelse heraf søges en dygtig projektchef til TK Developments kontor i København. TK Development er en børsnoteret koncern, der i tæt samarbejde med brugere og investorer arbejder med udvikling af individuelle ejendomsprojekter. TK Development er i rivende udvikling og har en lang række spændende projekter i pipelinen. I forlængelse heraf søges en dygtig projektchef til TK Developments kontor i København.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Projektchef til København


TK Development er en børsnoteret koncern, der i tæt samarbejde med brugere og investorer arbejder med udvikling af individuelle ejendomsprojekter.

 

TK Development medvirker aktivt til løsningen af de ejendomsbehov, der opstår i forbindelse med strukturtilpasninger inden for forskellige brancher. Koncernens hovedkontor ligger i Aalborg, og TK Development har herudover kontorer i bl.a. København, Warszawa og Stockholm.

 

Jobprofil

TK Development er i rivende udvikling og har en lang række spændende projekter i pipelinen. I forlængelse heraf søges en dygtig projektchef til TK Developments kontor i København.
 
Som projektchef får du ansvar for alle typer byggeprojekter – f.eks. boligprojekter, butikscentre, blandede detail- og boligprojekter, domicilejendomme m.v.
 
Som repræsentant for developer/bygherre kommer du til at agere i en central, overordnet og styrende rolle, og du bliver omdrejningspunktet for projektets succesfulde gennemførelse. Du har det overordnede ansvar for bl.a. udbudsmateriale, valg af entrepriseformer samt overholdelse af tidsfrister og budgetrammer.

Gennem hele processen arbejder du i en tæt dialog med en lang række interessenter - herunder myndigheder, brugere, rådgivere og entreprenører.

Du varetager den bygherreorienterede del af projektets gennemførelse, og du har hele tiden fokus på at sikre fremdrift og dermed at understøtte et smidigt beslutningsforløb.

Du bliver bakket op af et hold af stærke specialister.

Personprofil

Du har formentlig en uddannelse som ingeniør eller bygningskonstrutør efterfulgt af min. 5-10 års erfaring med projektledelse inden for byggebranchen. Herfra har du et indgående kendskab til bygge- og arbejdsprocesser, og du har erfaring med projektledelse af relativt komplekse byggerier.
 
Du evner at sikre fremdrift, samtidigt med at du skaber rum og plads for nytænkning.

Du har gode samarbejdsevner, og i kraft af din dygtighed og dine menneskelige kvaliteter bliver du mødt med respekt og tillid.
 
Du evner at formidle et budskab på en klar og entydig måde – både mundtligt og skriftligt.

Du tør tænke ud af boksen og er villig til at udfordre vanetænkning.
 
Du er udadvendt, og du er i stand til at arbejde struktureret og analytisk.

Der tilbydes

Stillingen som projektchef i TK Development er for den rette person et særdeles spændende og udviklende job.

Du kommer til at arbejde i et team med gode kolleger og med en uformel omgangstone.

Der tilbydes en gagepakke, der fuldt ud lever op til kvalifikationerne.

Ansøgning

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Jens Erik Hedegaard, tlf. 2244 0406.


Ansøgning mærket ”523 – projektchef” sendes til job@hedegaardmanagement.dk