Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og høj kvalitet i arbejdet med EKKOfondens udviklingsprojekter opslås nu en stilling som udviklings- og implementeringschef.
Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og høj kvalitet i arbejdet med EKKOfondens udviklingsprojekter opslås nu en stilling som udviklings- og implementeringschef. Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og høj kvalitet i arbejdet med EKKOfondens udviklingsprojekter opslås nu en stilling som udviklings- og implementeringschef.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Udviklings- og implementeringschef


 

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, som arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte i eget hjem til voksne efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe trygge rammer og et værdigt liv for den enkelte borger. EKKOfonden er landsdækkende med en række afdelinger fordelt over hele landet.

 

Udover de enkelte botilbud har EKKOfonden en lang række medarbejdere med mange forskellige baggrunde forankret i EKKOsupport, der er en fællesfunktion, hvis opgave er – på et stærkt fagligt grundlag - at understøtte de enkelt botilbud samt tilbyde faglig kompetence til eksterne operatører inden for området.

Ny stilling: Udviklings- og implementeringschef

 

Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og høj kvalitet i arbejdet med EKKOfondens udviklingsprojekter opslås nu en stilling som udviklings- og implementeringschef.

 

Ledelsen i EKKOfonden har fokus på at sikre en balance og et tæt samspil mellem

1) den daglig drift af de enkelte botilbud

2) understøttelse af botilbuddene gennem EKKOsupport

3) strategisk udviklingsarbejde med henblik på at gøre organisationen endnu stærkere til at møde fremtidens udfordringer.

 

Det er i forbindelse med det strategiske udviklingsarbejde, at der nu søges en udviklings- og implementeringschef. 

 

EKKOfonden arbejder løbende med en række strategiske projekter, der udmønter sig i en række Must Win Battles. Der er tale om projekter inden for vidt forskellige områder som f.eks. organisations- og medarbejderudvikling, udvikling af nye forretningsområder m.v.

 

Som udviklings- og implementeringschef får du ansvaret for at styre og koordinere udviklingen og implementeringen af projekter og andre udviklingsmæssige tiltag. En vigtig opgave er at sikre fremdrift og overblik i projekterne -  herunder at sikre, at aftaler og tidsplaner overholdes, og at projekterne kommer i mål og bliver implementeret.

 

Du kommer til at indgå i et tæt samspil med direktionen i forbindelse med strategiske og organisatoriske overvejelser. I den forbindelse bliver det en nøgleopgave løbende at levere en – både skriftlig og mundtlig – ledelsesrapportering, der giver et klart billede af status og udfordringer i de enkelte projekter.

 

Du får en stor kontaktflade ikke bare til ledelsen, men også til en lang række nøglepersoner i organisationen. Det er vigtigt, at du evner at samarbejde bredt, skabe ejerskab og engagement, og at du lykkes med at følge projekterne til dørs.

 

Du får samtidig en central opgave i at opkvalificere ledere og medarbejdere i relation til styring og implementering af projekter. Du har mulighed for selv at blive en aktiv medspiller i flere af projekterne - f.eks. vil du kunne spille en nøglerolle ved medarbejderundersøgelser og lignende.

 

Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt. Du har formentlig flere års erfaring med ledelse og koordinering af både store og små projekter.

 

Du har en relevant videregående uddannelse, som kan matche indholdet i stillingen.

 

Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.

 

Udviklings- og implementeringschefen bliver en del af EKKOsupport, og du får reference til direktøren for EKKOsupport. Der tilbydes en attraktiv lønpakke. Stillingen er udgangspunkt i hovedkontoret i Hjørring. 


 

Ansøgning

Du kan høre nærmere om stillingen ved at kontakte Jens Erik Hedegaard på tlf. 2244 0406.

 

Ansøgning mrk. ” 568 – EKKOfonden, Udviklings- og implementeringschef” sendes senest den 15. august 2018 til job@hedegaardmanagement.dk